زمان لازم برای اینکه آب اقیانوسها ۱ دور در چرخه هی...- کانال آکابانو

زمان لازم برای اینکه آب اقیانوسها ۱ دور در چرخه هیدرولوژیكی بچرخد ۳۰۰۰ سال است #تحقيقات خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات