بزرگترین عروس های دریایی جهان در آب های سرد قطب شم...- کانال آکابانو

بزرگترین عروس های دریایی جهان در آب های سرد قطب شمال و اقیانوس اطلس ساکن هستند... #ديدني_ها خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: ديدني_ها