80 درصد زنان کشور کمبود ویتامین D دارند، مصرف ماهی...- کانال آکابانو

80 درصد زنان کشور کمبود ویتامین D دارند، مصرف ماهیانه یکعدد قرص ویتامین D برای هر زن ایرانی ضروریست #پزشكي خانواده بزرگ

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: پزشكي