خواب بیش از 8ساعت درشب خطر سکته ی مغزی را 46درصداف...- کانال آکابانو

خواب بیش از 8ساعت درشب خطر سکته ی مغزی را 46درصدافزایش میدهد.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: