عریض ترین آبشار جهان خن است عرضی ۱۱ کیلو متر و ارت...- کانال آکابانو

عریض ترین آبشار جهان خن است عرضی ۱۱ کیلو متر و ارتفاع بین ۱۶ تا ۲۱ متر دارد #تحقيقات خانواده بزرگ

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات