بیش ازهشتصد هزار نیروی زن درنیروهای شوروی خدمت میک...- کانال آکابانو

بیش ازهشتصد هزار نیروی زن درنیروهای شوروی خدمت میکردند #تاريخي خانواده بزرگ

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تاريخي