اگربيش ازيك باردر هفته تن ماهي ميخوريد بايدمنتظر م...- کانال آکابانو

اگربيش ازيك باردر هفته تن ماهي ميخوريد بايدمنتظر معده دردهاي عصبي باشيد نيترات موجود درتن ماهي.ماهي پرورش يافته براي معده بسيارمضراست

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط