بیشتر هورمونهای مرغ در بال مرغ ذخیره میشود که باعث...- کانال آکابانو

بیشتر هورمونهای مرغ در بال مرغ ذخیره میشود که باعث بوجود آمدن کیستهای سینه میشود. #پزشكي

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: پزشكي