بوي باران توسط يك باكتري به نام اكتينوميستز (Actin...- کانال آکابانو

بوي باران توسط يك باكتري به نام اكتينوميستز (Actinomycetes) كه در خاك زندگي مي كند به وجود مي آيد. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات