جمعیت ایرلند هنوز پس از قحطی بین سال های 1845-1852...- کانال آکابانو

جمعیت ایرلند هنوز پس از قحطی بین سال های 1845-1852 به حالت قبلی برنگشته است. جمعیت قبل از آن 8 میلیون بود و امروز 6.5 میلیون نفر است. #تحقيقات https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام