سوئد برترين كشور دنيا در بازيافت و توليد انرژي از ...- کانال آکابانو

سوئد برترين كشور دنيا در بازيافت و توليد انرژي از زباله است.به طوري كه براي اين كار از نروژ زباله وارد مي كند. #سوئد

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: سوئد