در روز شکرگزاری، آمریکایی ها ۱۰ میلیون تن بوقلمون ...- کانال آکابانو

در روز شکرگزاری، آمریکایی ها ۱۰ میلیون تن بوقلمون مصرف می کنند. #آمريكا

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: آمريكا