یک بطری نوشابه خانواده را سوراخ کنید و روی شلنگ آب...- کانال آکابانو

یک بطری نوشابه خانواده را سوراخ کنید و روی شلنگ آب قرار دهید تا برای باغچه تان یک سیستم آبیاری قطره ای کم هزینه داشته باشید .

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: