افرادی که با دیدن این تصویر اضطراب خارش یا حالت ته...- کانال آکابانو

افرادی که با دیدن این تصویر اضطراب خارش یا حالت تهوع می گیرند بیماری ترایپوفوبیا (ترس از حفره های نامتقارن) دارند .

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: