آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد مشکلی وجود ن...- کانال آکابانو

آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد مشکلی وجود نداشته باشد کار سختی پیش رو نباشد آرامش یعنی در میان دغدغه ها صداها،مشکلات و کار سخت دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی @akabano کا

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط