پل بسفر، یکی از دو پل معلق روی تنگه بسفر است که ار...- کانال آکابانو

پل بسفر، یکی از دو پل معلق روی تنگه بسفر است که اروپا و آسیا را در استانبول به هم وصل می کند. این پل توسط نظامیان در کودتای نافرجام بسته شده بود. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام