زمانی که شما وزن کم می کنید، بیشتر میزان چربی توسط...- کانال آکابانو

زمانی که شما وزن کم می کنید، بیشتر میزان چربی توسط دی اکسید کربن از طریق بازدم و بقیه از طریق آب دفع می شود. #پزشكي

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: پزشكي