صخره هایOld Harryجنوب انگلستان این صخره ها ازپایه ...- کانال آکابانو

صخره هایOld Harryجنوب انگلستان این صخره ها ازپایه گچی تشکیل شده که به مرورزمان درحدود65میلیون سال قبل تشکیل شده وسپس طی سالیان فرسوده وسقوط کرده اند https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام