سوراخ سر كلاهك خودكار بيك در واقع ترفندي است براي ...- کانال آکابانو

سوراخ سر كلاهك خودكار بيك در واقع ترفندي است براي جلوگيري از خفگي در مواقعي كه در گلو گير كرده.تاكنون جان هزاران نفر را نجات داده است

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: