هنگامي كه يك كلاغ ميميرد كلاغ هاي ديگر تحقيق ميكنن...- کانال آکابانو

هنگامي كه يك كلاغ ميميرد كلاغ هاي ديگر تحقيق ميكنند.و سبب مرگ كلاغ را پيدا ميكنند تادر آينده به همان دليل نميرند #كلاغ_ها

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: كلاغ_ها

ويديوهاي مرتبط

ديگر ويديوهاي کانال

ديگر عکسهاي کانال