#تصویر_روز 2 بچه پاندا 'سِن سِن'و'شین شین' مشغول ب...- کانال آکابانو

#تصویر_روز 2 بچه پاندا 'سِن سِن'و'شین شین' مشغول ب...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

#تصویر_روز 2 بچه پاندا 'سِن سِن'و'شین شین' مشغول بازی روی درخت، پارک ملی ولونگ چین مادرشان روزانه13-16ساعت غذا می خورد،آنها برای حفظ خود، به امن ترین نقطه که روی درخت است پناه ببرند

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تصویر_روز

ويديوهاي مرتبط