مردم قبيله يانومامي از خاكستر استخوانهاي مردگان خو...- کانال آکابانو

مردم قبيله يانومامي از خاكستر استخوانهاي مردگان خود سوپي تهيه ميكنند و آنرا ميخورند.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط