كل اينترنت به اندازه ي يك توت فرنگي(٥٠گرم)وزن دارد...- کانال آکابانو

كل اينترنت به اندازه ي يك توت فرنگي(٥٠گرم)وزن دارد.اين وزن مربوط به انرژي ذخيره شده توسط الكترون ها در هنگام ذخيره ي اطلاعات است.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: