وقتی مگس روی یک میله فولادی مینشیند میله فولادی به...- کانال آکابانو

وقتی مگس روی یک میله فولادی مینشیند میله فولادی به اندازه دو میلیون و نیم میلیمتر فرو میرود.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: