بيش از ١ميليارد نفر به صورت زنده تشييع جنازه مايكل...- کانال آکابانو

بيش از ١ميليارد نفر به صورت زنده تشييع جنازه مايكل جكسون رو از تلويزيون تماشا كرده اند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: