ز نامردان علاج درد خود جستن ، بدان ماند که خار از ...- کانال آکابانو

ز نامردان علاج درد خود جستن ، بدان ماند که خار از پا برون آرد کسی‌ با نیش عقرب ها

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط