فایFiدر کلمه وایفایWiFiمعنای خاصی ندارد، ابداع کنن...- کانال آکابانو

فایFiدر کلمه وایفایWiFiمعنای خاصی ندارد، ابداع کنندگان آن را فقط به خاطر هم قافیه بودن با های فایHiFiبرگزیدند #واي_فاي دانستني بيشتر:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: واي_فاي