سالانه بيش از ٥٠ هزار نفر تنها در اثر مجاورت با دو...- کانال آکابانو

سالانه بيش از ٥٠ هزار نفر تنها در اثر مجاورت با دود سيگار از بين ميروند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: