مغز 2% از تمام حجم بدن را فرا گرفته اما 25% از اکس...- کانال آکابانو

مغز 2% از تمام حجم بدن را فرا گرفته اما 25% از اکسیژنی که به بدن می رسد را مصرف میکند.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط