انسان ها و سگ ها تنها موجوداتي هستند كه اشارات چشم...- کانال آکابانو

انسان ها و سگ ها تنها موجوداتي هستند كه اشارات چشمي را مي فهمند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: