بجاي گفتن *ميتوني اين كار برام انجام بدي؟*بگوييد *...- کانال آکابانو

بجاي گفتن *ميتوني اين كار برام انجام بدي؟*بگوييد *ميتوني بهم نشون بدي چطور اين كارو انجام ميدي.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط