یک نوع مسکن طبیعی در بزاق دهان وجود دارد به همین خ...- کانال آکابانو

یک نوع مسکن طبیعی در بزاق دهان وجود دارد به همین خاطر هنگامی که دستمان زخم میشود آنرا درون دهانمان قرار میدهیم.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: