كايو يوهوا و ونگ دوي ٩٨ ساله عكس عروسي خود را پس ا...- کانال آکابانو

كايو يوهوا و ونگ دوي ٩٨ ساله عكس عروسي خود را پس از ٧٠ سال دوباره بازسازي كردند.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط