نمای جدید دردهم جولای .فضاپیما 4/3 میلیون کیلومتر ...- کانال آکابانو

نمای جدید دردهم جولای .فضاپیما 4/3 میلیون کیلومتر از مشتری فاصله داشت به دست آمد و سه قمر بزرگ سیاره آیو،اروپا و گانیمد به ترتیب از چپ به راست است https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام