پيشرفته ترين رصد خانه عجر حجر منطقه استون هنج در ...- کانال آکابانو

پيشرفته ترين رصد خانه عجر حجر منطقه استون هنج در جنوب انگلستان است كه از سنگهاي٣٥ تني ساخته شده است.و حدودا به٢٠٠٠سال پيش بر مي گردد

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: