سگي به نامGREYFRIARSدراسكاتلند بعداز مرگ صاحبش ١٤ ...- کانال آکابانو

سگي به نامGREYFRIARSدراسكاتلند بعداز مرگ صاحبش ١٤ سال در محل دفن اونشست تا بلخره جان خود را از دست داد.مجسمه ي اين سگ درهمان محل ساخته و قرارداده شد https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام