گوگل مپ از طریق سرعت حرکت دستگاه های اندرویدی میزا...- کانال آکابانو

گوگل مپ از طریق سرعت حرکت دستگاه های اندرویدی میزان ترافیک های خیابانی را محاسبه می کند.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط