دلـم ميخواهد تو رامثڸ هوا نفس بڪشم ڪہ مثڸ خوڹ در...- کانال آکابانو

دلـم ميخواهد تو رامثڸ هوا نفس بڪشم ڪہ مثڸ خوڹ در رڪَهایم جریاڹ دارے و مثڸ آفتاب برمڹ ميتابي و با تمام وجودم دوستت دارم... @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: