ادعای بی‌تفاوتی سخت است. آن هم نسبت به کـسی که، زي...- کانال آکابانو

ادعای بی‌تفاوتی سخت است. آن هم نسبت به کـسی که، زيباترين حسِ دنيا را با او، تجـــربه کردی...! @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: