خدایا امروز برای عزیزانم سلامتی، نیکبختی و یک دنیا...- کانال آکابانو

خدایا امروز برای عزیزانم سلامتی، نیکبختی و یک دنیاحال خوب آرزو دارم به آنان عطاکن هرآنچه برایشان خیر است... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: