گل را به عزیزان می دهند و محبت را به مهربانان کد...- کانال آکابانو

گل را به عزیزان می دهند و محبت را به مهربانان کدام لایق تو باشد که هم عزیزی، هم مهربان سبد سبد گلهای زیبای بهاری تقدیم به دلهای مهربانتان. @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: