ارزش 'قلب' به 'عشق' ارزش 'سخن' به 'صداقت' ارزش '...- کانال آکابانو

ارزش 'قلب' به 'عشق' ارزش 'سخن' به 'صداقت' ارزش 'چشم' به 'پاکی' ارزش 'دوست' به 'وفاست' و ارزش 'تــــو'به اندازه تمام دنیاس ❣❣تقدیم به تک تک شما همراهان ❣❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط