زندگی ساختنی ست... نه ماندنی......- کانال آکابانو

زندگی ساختنی ست... نه ماندنی.... بمان برای «ساختن» نسازبرای«ماندن». منتطرنباش... کسی برایت گل بیاورد! خاک رازیروروکن... بذررابکار... ازان مراقبت کن... گل خواهدداد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط