گاهی اوقات بهترین راه برای کمک به آدم ها این اس...- کانال آکابانو

گاهی اوقات بهترین راه برای کمک به آدم ها این است که کنارشان باشی... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: