#خبر گیاه خوارها عمر بیشتری می کنند مطالعات جدید ...- کانال آکابانو

#خبر گیاه خوارها عمر بیشتری می کنند مطالعات جدید نشان می دهد افراد گیاهخوار ۳.۶ سال بیشتر از افراد غیرگیاه خوار عمر می کنند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: خبر

ويديوهاي مرتبط