سه گل روييده اندر باغ احساس گل سوسن گل لاله گل ياس...- کانال آکابانو

سه گل روييده اندر باغ احساس گل سوسن گل لاله گل ياس گل اول كه ماه عالمين است عزيز فاطمه نامش حسين است گل دوم نگرغرق است در فضل اميد مرتضى نامش اباالفضل گل سوم گل ميعاد باشد امام چهارمين سجاد باشد ... اعياد شعبانيه بر شما و خانواده محترم مبارك باد . @akabano آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: