یکی از مهم ترین علل افسردگی ایرانی ها تغذیه ناسالم...- کانال آکابانو

یکی از مهم ترین علل افسردگی ایرانی ها تغذیه ناسالم به خصوص غذاهای حاوی نمک است مصرف خرما و آناناس با دفع نمک از بدن افسردگی را درمان می کند @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: