چربی زدایی از مایکروویو از لیموترش برای پاک کردن...- کانال آکابانو

https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA" /> چربی زدایی از مایکروویو از لیموترش برای پاک کردن دیواره های چرب مایکروویو استفاده کنید. لیمو ترش را از وسط نصف و بعد از خارج کردن هسته های آن تمام سطوح داخلی مایکروویو را پاک کنید. بعد از آن سطوح مورد نظر را با دستمال مرطوب تمیز کنید.

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: