پنج شنبہ‌توڹ فرخنده باد پروانہ دلتاڹ شاد عاقبتتاڹ...- کانال آکابانو

پنج شنبہ‌توڹ فرخنده باد پروانہ دلتاڹ شاد عاقبتتاڹ بخیر زندڪَیتاڹ بدوڹ حسرت عشقتاڹ آسماني و روزڪَارتاڹ پر ازمعجزه☆ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط