از همان زمانی که مرا 'گلم' صدا کرد... فهمیدم...- کانال آکابانو

از همان زمانی که مرا 'گلم' صدا کرد... فهمیدم چقدر 'عمرم' برایش کوتاه است! @akabano آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: